FENBENVET

$47.00

THÀNH PHẦN:

Fenbendazole

MgSO4

CÔNG DỤNG:

Trên heo:

Điều trị cho nái trước khi vào chuồng sinh và tiếp tục sau khi cai sữa. Việc điều trị này duy trì điều kiện cơ thể tốt cho nái trước sinh và làm giảm nguy cơ nhiễm giun sán trên heo con sơ sinh.

Đối với heo nọc, nên điều trị 6 tháng một lần.

Điều trị cho heo con cai sữa khi mới mua về hoặc lúc chuyển chuồng.

Trên gà: Xổ giun trước khi bước vào chu kỳ đẻ (16-18 tuần).

LIỀU DÙNG:

Trên heo:

Điều trị một lần duy nhất: 25 g / 100 kg thể trọng.

Điều trị liên tục: 25 g/ 5 kg thức ăn, cho ăn trong 6 ngày.

Trên gà:

Điều trị một lần duy nhất: 25 g / 50 kg thể trọng.

Điều trị liên tục: 25 g/ 2,5 kg thức ăn, cho ăn trong 6 ngày.

Trên bò:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “FENBENVET”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top